FAMILIA DIN EDEN

Începând cu data de 6 mai ne îndreptăm toată atenția către familia biblică, alcătuită dintr-un bărbat și o femeie. Inspirați de Biblie și conduși de Duhul Sfânt învățăm lecțiunile următoare:
• Pregătirea pentru a deveni un bun soț/soție
• Pregătirea pentru a deveni un bun părinte (tată/mama)
• Echiparea pentru a iniția, dezvolta și consolida relații sănătoase
• Relațiile dintre soți
• Relațiile dintre părinți
• Relațiile dintre părinți și copii
• Locul familiei fără copii
• Familia cu un singur părinte
• Munca în familie
• Administrarea posesiunilor în cadrul familiei
• Cultura familiei
• Timpul liber în familie – distracțiile
• Pregătirea copiilor pentru societate
• Pregătirea copiilor în alegerea anturajului
• Pregătirea copiilor pentru școală și implicarea lor în muncă
• Pregătirea copiilor pentru întâmpinarea influențelor
• Pregătirea copiilor pentru relația cu Biserica și închinarea
• Familia ospitalieră
• Familia slujitoare, dăruită
• Chemarea în slujire a unuia, a mai multora, sau a tuturor membrilor familiei
• Echiparea familiei pentru preîntâmpinarea crizelor
• Consolidarea relațiilor dintre soți
• Prieteniile dintre familii – avantaje și dezavantaje
• Familia și diferențele ei profesionale, sociale, de înțelegeri, gusturi sau nevoi
• Alte subiecte